Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Sanniki

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Sanniki"

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Sanniki" istnieje od 1953 r. Od wielu lat, działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach.

Na jego repertuar składa się:
- układ z tańcami narodowymi (polonez, krakowiak) w strojach krakowskich bronowickich,
- "Suita sannicka" i "Obrazek sannicki" - tańce i przyśpiewki własnego regionu gąbińsko-sannickiego (odrębny region etnograficzny na Mazowszu, sąsiadujący z regionem łowickim) w strojach tego regionu, 
- "Wesele sannickie" (fragment) - widowisko obrzędowe,
- "Przedstawienie Bożonarodzeniowe".

Zespół występował w wielu miejscowościach w Polsce od gór po morze oraz za granicą: kilkakrotnie w Niemczech (m. in. podczas Dni Polskich w Ingelheim nad Renem), kilkakrotnie we Francji, w Austrii (podczas obchodów 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej w Wiedniu), w Szwajcarii, kilkakrotnie w Holandii.
Do szczególnych osiągnięć trzeba też zaliczyć prezentacje sannickiego folkloru na Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju (1977, 1982 i 1985 r.) oraz  w czasie Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Warszawie (2001 r.), bo z tego regionu Fryderyk Chopin czerpał do swojej muzyki.

Kapela ludowa (instrumenty: akordeon, klarnet, skrzypce, kontrabas, bęben) ma w swoim dorobku płytę CD i kasetę magnetofonową, a zespół nagrania radiowe i telewizyjne.
Zespół liczy ok. 40 osób łącznie z kapelą. Choreografem zespołu jest Katarzyna Polak, kierownikiem Aleksandra Głowacka. 

Nagrody w 2008 r.:

I nagroda na 28 Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Warszawie-Ursusie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie,

I miejsce w konkursie "Na Najlepszy Zespół Folklorystyczny" podczas 3 Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" w Łącku,

Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Nagrody w 2009 r.:

II miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych Łowicz 2009 "O Łowicki Pasiak",

I miejsce na 4 Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" w Łącku.

Koło Towarzystwa im. F. Chopina

Koło Towarzystwa im. F. Chopina

O Kole TiFC


Powstało w marcu 1981 roku, w miesiąc po oficjalnym otwarciu Ośrodka Chopinowskiego w miejscowym pałacu. 
Koło TiFC w Sannikach powstało z pasji i społecznej potrzeby wskrzeszenia i kultywowania pamięci Fryderyka Chopina. Ten ważny i wzniosły cel przyciąga w szeregi Koła wiele osób zainteresowanych muzyką i życiem F. Chopina. Byli i są wśród nich mieszkańcy Sannik, ale także miłośnicy Chopina z okolicznych miejscowości, a nawet pobliskich dużych miast: Płocka, Gostynina, Sochaczewa, Żychlina i Warszawy.
Największym dorobkiem Koła są koncerty organizowane w sannickim pałacu od 1981 roku, razem z TiFC w Warszawie, i miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury, a w ostatnich latach także Pałacem w Sannikach.  Koncerty połączone są z recytacją poezji romantycznej, czytaniem listów Chopina itp. Wykonawcami są znani polscy i zagraniczni pianiści oraz czołówka polskich aktorów. Razem z koncertami często odbywają się kiermasze, wernisaże czy spotkania przy kawie.
Koło posiada własne niewielkie zasoby finansowe pochodzące ze składek członkowskich, wpływów za bilety wstępu, sprzedaży "pamiątek" chopinowskich oraz dobrowolnych wpłat i darowizn.
Dochody Koła są w całości przeznaczane na działalność statutową. 
W 1994 roku w czasie uroczystości 60-lecia TiFC w Warszawie wręczono sannickiemu kołu medal z podziękowaniami i wyrazami uznania za troskę o dziedzi-ctwo Chopinowskie. Z okazji 20-lecia sannickich koncertów (18.11.2001r.) wpłynęły liczne gratulacje m.in. od Prof. Haliny Czerny-Stefańskiej i Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. W 2004 roku obecna przewodnicząca Aleksandra Głowacka otrzymała z rąk Ministra Kultury odznakę "Zasłużonego Działacza Kultury".

 

Zarząd Koła TiFC w Sannikach (na kadencję 2013-2017):

Aleksandra Głowacka – Przewodnicząca
Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca
Mirosława Duda – Skarbnik
Ewa Gać – Sekretarz
Mirosław Kaczmarek – Członek

Komisja Rewizyjna:

Jadwiga Lewandowska – Przewodnicząca
Daniela Garstka – Członek
Piotr Skonieczny – Członek

 

Ważniejsze chopinowskie wydarzenia w gminie Sanniki:
 
1979 r.
Powstał społeczny honorowy komitet przywrócenia Chopina Sannikom

20 marzec 1980 r.
Podpisanie porozumienia między resortem kultury i rolnictwa o dalszym przebiegu prac nad restauracją pałacu i jego przyszłym wykorzystaniu

9 luty 1981 r.
Oficjalne otwarcie Ośrodka Chopinowskiego. Wykonawcy koncertu H. Czerny-Stefańska i W. Siemion. Udział W. Zina, J. Waldorffa, M. Hermaszewskiego, W. Weinbauma

marzec 1981 r.
Powstało Towarzystwo im. F. Chopina Koło w Sannikach

20 lipiec 1985 r.
W sannickim parku następuje odsłonięcie Pomnika F. Chopina dłuta prof. L. Nitschowej

23 luty 1986 r.
W sannickim pałacu następuje otwarcie biblioteki muzycznej im. Matusza Glińskiego. Księgozbiór M. Glińskiego zostaje przekazany przez Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie. W przekazaniu bierze udział żona nieżyjącego już muzykologa

1987 r.
Ośrodek wzbogaca się o nowy instrument - TiFC w Warszawie przekazuje Sannickiemu Kołu wyremontowany fortepian marki Steinway. Znajduje on swoje miejsce na sali koncertowej. Poprzedni fortepian - Calisia - dar Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Płocku zostaje przeniesiony do biblioteki muzycznej

21 kwietnia 1994 r.
Koło TiFC w Sannikach otrzymało medal z okazji 60 lecia TiFC

1999 r.
Obchody Roku Chopinowskiego

październik 2000 r.
Gratulacje z okazji 20 lecia koncertów w Sannikach od Pani  prof. H. Czerny-Stefańskiej

18 luty 2001 r.
Uroczystości 20-lecia Ośrodka Chopinowskiego w Sannikach. Listy gratulacyjne m. in. od Jolanty Kwaśniewskiej.

16 październik 2005 r.
Uroczystość 25-lecia sannickich koncertów i działalności Koła TiFC

7 marca 2010 r.
30-lecie sannickich koncertów i działalności Koła TiFC

Fot.1 Fot.2 Fot.3 Fot.4

Fot.5 Fot.6 Fot.7 Fot.8

Fot.9 Fot.10 Fot.11 Fot.12

KUP BILET NA KONCERT