Koło Towarzystwa im. F. Chopina

Opublikowano w Współpraca

Koło Towarzystwa im. F. Chopina

O Kole TiFC


Powstało w marcu 1981 roku, w miesiąc po oficjalnym otwarciu Ośrodka Chopinowskiego w miejscowym pałacu. 
Koło TiFC w Sannikach powstało z pasji i społecznej potrzeby wskrzeszenia i kultywowania pamięci Fryderyka Chopina. Ten ważny i wzniosły cel przyciąga w szeregi Koła wiele osób zainteresowanych muzyką i życiem F. Chopina. Byli i są wśród nich mieszkańcy Sannik, ale także miłośnicy Chopina z okolicznych miejscowości, a nawet pobliskich dużych miast: Płocka, Gostynina, Sochaczewa, Żychlina i Warszawy.
Największym dorobkiem Koła są koncerty organizowane w sannickim pałacu od 1981 roku, razem z TiFC w Warszawie, i miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury, a w ostatnich latach także Pałacem w Sannikach.  Koncerty połączone są z recytacją poezji romantycznej, czytaniem listów Chopina itp. Wykonawcami są znani polscy i zagraniczni pianiści oraz czołówka polskich aktorów. Razem z koncertami często odbywają się kiermasze, wernisaże czy spotkania przy kawie.
Koło posiada własne niewielkie zasoby finansowe pochodzące ze składek członkowskich, wpływów za bilety wstępu, sprzedaży "pamiątek" chopinowskich oraz dobrowolnych wpłat i darowizn.
Dochody Koła są w całości przeznaczane na działalność statutową. 
W 1994 roku w czasie uroczystości 60-lecia TiFC w Warszawie wręczono sannickiemu kołu medal z podziękowaniami i wyrazami uznania za troskę o dziedzi-ctwo Chopinowskie. Z okazji 20-lecia sannickich koncertów (18.11.2001r.) wpłynęły liczne gratulacje m.in. od Prof. Haliny Czerny-Stefańskiej i Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. W 2004 roku obecna przewodnicząca Aleksandra Głowacka otrzymała z rąk Ministra Kultury odznakę "Zasłużonego Działacza Kultury".

 

Zarząd Koła TiFC w Sannikach (na kadencję 2013-2017):

Aleksandra Głowacka – Przewodnicząca
Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca
Mirosława Duda – Skarbnik
Ewa Gać – Sekretarz
Mirosław Kaczmarek – Członek

Komisja Rewizyjna:

Jadwiga Lewandowska – Przewodnicząca
Daniela Garstka – Członek
Piotr Skonieczny – Członek

 

Ważniejsze chopinowskie wydarzenia w gminie Sanniki:
 
1979 r.
Powstał społeczny honorowy komitet przywrócenia Chopina Sannikom

20 marzec 1980 r.
Podpisanie porozumienia między resortem kultury i rolnictwa o dalszym przebiegu prac nad restauracją pałacu i jego przyszłym wykorzystaniu

9 luty 1981 r.
Oficjalne otwarcie Ośrodka Chopinowskiego. Wykonawcy koncertu H. Czerny-Stefańska i W. Siemion. Udział W. Zina, J. Waldorffa, M. Hermaszewskiego, W. Weinbauma

marzec 1981 r.
Powstało Towarzystwo im. F. Chopina Koło w Sannikach

20 lipiec 1985 r.
W sannickim parku następuje odsłonięcie Pomnika F. Chopina dłuta prof. L. Nitschowej

23 luty 1986 r.
W sannickim pałacu następuje otwarcie biblioteki muzycznej im. Matusza Glińskiego. Księgozbiór M. Glińskiego zostaje przekazany przez Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie. W przekazaniu bierze udział żona nieżyjącego już muzykologa

1987 r.
Ośrodek wzbogaca się o nowy instrument - TiFC w Warszawie przekazuje Sannickiemu Kołu wyremontowany fortepian marki Steinway. Znajduje on swoje miejsce na sali koncertowej. Poprzedni fortepian - Calisia - dar Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Płocku zostaje przeniesiony do biblioteki muzycznej

21 kwietnia 1994 r.
Koło TiFC w Sannikach otrzymało medal z okazji 60 lecia TiFC

1999 r.
Obchody Roku Chopinowskiego

październik 2000 r.
Gratulacje z okazji 20 lecia koncertów w Sannikach od Pani  prof. H. Czerny-Stefańskiej

18 luty 2001 r.
Uroczystości 20-lecia Ośrodka Chopinowskiego w Sannikach. Listy gratulacyjne m. in. od Jolanty Kwaśniewskiej.

16 październik 2005 r.
Uroczystość 25-lecia sannickich koncertów i działalności Koła TiFC

7 marca 2010 r.
30-lecie sannickich koncertów i działalności Koła TiFC

Fot.1 Fot.2 Fot.3 Fot.4

Fot.5 Fot.6 Fot.7 Fot.8

Fot.9 Fot.10 Fot.11 Fot.12

Drukuj