03.06.2012

Relacja z koncertu - 03.06.2012 r. Drukuj

Koncert Muzyczna Europa

Muzyczna Europa to tytuł koncertu jaki odbył się w niedzielę 03 czerwca br., w Sannikach w sali koncertowej Urzędu Gminy przy ul. Wólczyńskiej. 

Rozbrzmiewała muzyka europejskich kompozytorów w wykonaniu utalentowanych muzyków Teresy Kaban i Henryka Błażeja. Artyści już po raz kolejny  mogli się cieszyć  gościnnością w Sannikach   oraz  gromkimi  brawami  sannickiej publiczności, która tym razem   bardzo licznie wypełniała sale koncertową. Teresa Kaban i Henryk Błażej,  uznawani są za znanych i cenionych muzycznych Judymów, organizatorów prestiżowych Festiwali Muzyk Odnalezionych, inspirowanych folklorem Węgier i Hiszpanii, Czarnogóry. Artyści prezentują także, utwory pochodzące z renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu, przeplatające się z tymi, które pochodzą z XX wieku.

Teresa Kaban  - jest koncertującą pianistką, absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu  Jako solistka występowałą na wielu liczących się estradach w Polsce a także w 40 krajach Europy, Ameryki oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Nagrała kilkadziesiąt godzin muzyki dla Polskiego Radia w Warszawie a także dla radia włoskiego, niemieckiego, angielskiego, amerykańskiego, BBC w Londynie i innych. Jej recitale wielokrotnie transmitowane były "na żywo" przez Polskie radio i Telewizję.  Jako pianistka nagrała także wiele programów muzycznych dla Telewizji Polskiej.

Henryk Błażej  to uznany i ceniony flecista  absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu Wacława Chudziaka. Koncertuje jako solista i kameralista na wszystkich niemal estradach Polski, a także Europy. Brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych takich, jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki w Łańcucie, Festiwal Mozartowski w Warszawie, w Miami na Florydzie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki w Korei, Festiwal Wirtuozów we Lwowie i Międzynarodowy Festiwal w Douai, uzyskując wysokie oceny recenzentów i muzyków. Nagrał kilkadziesiąt godzin muzyki dla Polskiego Radia w Warszawie, a w swym dorobku posiada liczne nagrania płytowe.
Znakomitą oprawą koncertu była recytacja poezji  polskich i europejskich poetów J. Iwaszkiewicza, K. Iłłakowiczówny, K. I. Gałczyńskiego, B. Okudżawy, B. Pasternaka czy G. Lorca w wykonaniu Ewy Domańskiej i Piotra Bajora, którzy zachwycili swym wykonaniem zgromadzoną publiczność. Tych dwoje utalentowanych artystów, aktorów potrafi się uzupełniać nie tylko w życiu  prywatnym ale  także i na  scenie, na co dowodem były  liczne owacje publiczności.
Po koncercie można było obejrzeć wystawę wernisażu pt. ,,Podróże po Europie”,  na ekspozycji zaprezentowane były prace wykładowców i słuchaczy z Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, których opiekunem jest Pan Jakub  Ćwieczkowski.  Państwowe Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim to instytucja mogąca pochwalić się długą historią. Należy do nielicznych w Polsce placówek o bogatej tradycji, celem jej jest podnoszenie poziomu kultury plastycznej społeczeństwa oraz  otworzenie ludziom oczu na piękno natury, tak aby by swe wrażenia potrafili wyrazić językiem plastyki oraz podnieść poziom własnej  kultury wewnętrznej a tym samym wzbogacić swoje życie.
Wyjątkowo miłym i  niezwykle uroczystym akcentem niedzielnego  koncertu było nadanie honorowego obywatelstwa Sannik Panu Aleksandrowi  Maciejowi Pruszakowi potomkowi dawnych właścicieli  Pałacu, którzy gościli niegdyś  Fryderyka Chopina na wakacjach. Z inicjatywą nadania honorowego obywatelstwa Panu  Aleksandrowi Pruszakowi wyszło Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach w 2012 rok, gdyż rodzinie Pruszaków w Sannikach zawdzięcza się wiele. Pan Aleksander   poprzez niezaprzeczalne mocne związki z Sannikami oraz poczucie przynależności do społeczności sannickiej dąży do promocji miejscowości w różnych środowiskach  społecznych, działa aktywnie na rzecz Sannik i wspiera emocjonalnie instytucje propagujące twórczość Chopina,  a szczególności  realizację inwestycji jaką jest remont kapitalny pałacu w Sannikach. Rada Gminy Sanniki na posiedzeniu w dniu 26 marca 2012r. jednogłośnie przychyliła się do złożonego wniosku. Obecny na koncercie wraz z najbliższą rodziną Pan Aleksander  przyjął z rąk Pana Gabriela Wieczorka Wójta  Gminy Sanniki honorowe obywatelstwo Gminy Sanniki.
Organizatorami niedzielnego koncertu było: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Sannickie Koło chopinowskie,  TiFC w Warszawie, GOK i Urząd Gminy w Sannikach, którzy już dzisiaj zapraszają wszystkich  miłośników i sympatyków na kolejny z koncertów 1 lipca 2012 r. godz. 14:00. Na koncercie  zostaną wyłonieni i nagrodzeni laureaci I Konkursu Literackiego pt. ,, Muzyka budzi w sercach pragnienie dobrych czynów” organizowanego przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, dlatego też  szczególnie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich  uczestników konkursu, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

Koncert odbędzie się w sali Urzędu Gminy ul. Wólczyńska 75 .
Dodatkowe informacje na stronie www.ecasanniki.pl lub tel.: 24/277 78 27
 

Relację napisała:
Jolanta Róg
ECA w Sannikach

Fot.1 Fot.2 Fot.3 Fot.4

Fot.5 Fot.6 Fot.7 Fot.8

Fot.9 Fot.10

KUP BILET NA KONCERT