Ułatwienia dostępu

L.p. Nazwa usługi Cena 

ZWIEDZANIE

1.  Bilet normalny  15 zł
2.  Bilet ulgowy  10 zł
3.  Bilet ulgowy Kolei Mazowieckiej 6 zł
4. Bilet z Kartą Dużej Rodziny 8 zł

ZWIEDZANIE INTERAKTYWNE

4. Bilet normalny  20 zł
5. Bilet ulgowy  15 zł

IMPREZY KULTURALNE:

CYKLICZNE KONCERTY CHOPINOWSKIE

6. Sala koncertowa 40 zł
7.  Sala lustrzana 20 zł

TURNUSY:

8. Wakacje 150 zł/os.
9. Ferie zimowe 150 zł/os.

* Bilety bezpłatne - obowiązkowe bilety bezpłatne do pobrania w kasie
* Wstęp na pozostałe koncerty biletowane zgodnie z repertuarem

WARSZTATY

10.  "Lekcja pełna zagadek" 20 zł
11.  "Z Chopinem w plenerze" gra terenowa 20 zł
12.  "Ciemno wszędzie…" warsztaty wyrobu świec 20 zł
13.  "Na ludowo i z przytupem" tradycje i zwyczaje 20 zł
14.  "Na fiołkową nutę" rękodzieło ludowe 20 zł
15.  "Efektowne zdobienie" rękodzieło artystyczne 20 zł
16. Lekcja muzyczna - musicon 20 zł
17..  "Smaki Chopina" warsztaty kulinarne 50 zł


CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2024 r.

Sprzedaż biletów  i pamiątek w kasie Punktu Informacji Turystycznej.

Od 1 stycznia 2020 r., wystawianie faktur jest możliwe wyłącznie, jeżeli paragon będzie zawierał numer NIP nabywcy.
W związku z tym, przed dokonaniem zakupu biletu prosimy o poinformowanie sprzedającego o potrzebie wystawienia faktury i podanie numeru NIP!


Ulgi i zwolnienia z opłat
 1. Ulga w opłacie za wstęp do pałacu przysługuje:
  1. emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
  2. kombatantom
  3. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
  4. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

 

 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Centrum są:
  1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
  2. legitymacje emeryta-rencisty;
  3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
  4. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
  5. Karta Polaka;
  6. Karta Dużej Rodziny - przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Do Karty Dużej ?Rodziny mają prawo także małżonkowie rodziców, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. 
  7. dokumenty potwierdzające wiek;
  8. inne dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi.

 

 1. Zwolnieni z opłat są:
  1. osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  2. pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
  3. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
  4. Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  5. posiadacze Karty Polaka,
  6. dzieci do lat 7
  7. opiekunowie osób niepełnosprawnych
  8. opiekun grupy zorganizowanej ( grupa od 10-25 osób)

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • TuSochaczew.pl
 • Nowy Łowiczanin
 • Gostynin 24
 • Radio KRDP FM
 • Radio Victoria FM
 • Radio Płock FM
 • Wyborcza.pl
 • Petronews.pl
 • Radio kolor FM
 • Radio Q FM
 • Radio Sochaczew
 • Tygodnik Płocki