Ułatwienia dostępu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach z siedzibą ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 24 268-11-08; adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Inspektorem ochrony danych w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest Pani Wioleta Kubiak, kontakt z IOD poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością Instytucji Kultury, tj.:
   1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań statutowych, w zakresie których Centrum może współpracować z polskimi i zagranicznymi Centrami administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
   1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
   1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
   2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
   3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
   5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
   6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem „współpracy”/realizacji czynności z Centrum. Przy czym podanie danych jest:
   1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
   2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy, zakup biletu wstępu w systemie biletowania, wypożyczenie sprzętu sportowego, audio-przewodników, książek... Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji ww. czynności.
  10. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (systemy informatyczne: system biletowania, system księgowy)

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Gostynin 24
 • TuSochaczew.pl
 • Radio KRDP FM
 • Radio Płock FM
 • Radio kolor FM
 • Petronews.pl
 • Radio Q FM
 • Wyborcza.pl
 • Nowy Łowiczanin
 • Tygodnik Płocki
 • Radio Sochaczew
 • Radio Victoria FM