Ułatwienia dostępu

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ecasanniki.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej


Data publikacji strony internetowej: 2015-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-09-26

 

Status pod względem zgodności


Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej:

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać transkrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • ze względu na dużą liczbę fotografii i grafiki może się zdarzyć, że nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy alternatywne „alt”.
 • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

Wersja mobilna strony


Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.


Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

 

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-16

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24-268-11-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego


Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach 

ul. Warszawska 142

09-540 Sanniki

tel.: 24-268-11-08, fax: 24-268-11-08 w. 26

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego


Brak dostępności tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Budynek Pałacu

ul. 
Warszawska 142, 09-540 Sanniki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 24-268-11-08

 

Otoczenie i wejście do budynku


Wejście piesze do Budynku Pałacu (siedziby Centrum) znajduje się od ul. Warszawskiej 142, obok bramy nr 1 (naprzeciwko Kościoła św. Trójcy w Sannikach) oraz od ulicy Parkowej, bramą nr 2.

Pierwsze wejście  do budynku Pałacu, które prowadzi od ulicy Warszawskiej trzeba pokonać schodki 3 stopnie.

Drugie wejście - do budynku Pałacu prowadzi poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych od ulicy Parkowej gdzie mieści się parking dla odwiedzających Centrum gości ( brama nr 3) lub pokonanie schodów 3 stopnie.

Przy pierwszym wejściu do budynku Pałacu wchodzi się drzwiami wejściowymi, w holu, po prawej stronie  znajduje się Punkt Informacji Turystycznej, gdzie można zakupić bilety na imprezy kulturalne oraz na zwiedzanie obiektu Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Na wprost wejścia w holu  po prawej i lewej stronie znajduje się szatnia.

Po obiekcie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach oprowadzają gości przewodnicy.

Dostępne są ekspozycje na parterze oraz na I piętrze (schody lub winda) oraz na parku w tablicach wystawowych.

 

Ewakuacja

Ewakuacja z I piętra i parteru budynku odbywa się przez hol główny lub bezpośrednio z sal koncertowych.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych). W budynku Pałacu są następujące wyjścia ewakuacyjne:     

 1. Wejście główne;
 2. Wejście do części biurowej;
 3. Wejście od strony tarasu (koło pomieszczenia pracowników socjalnych),
 4. Wejście Oranżeria;
 5. Wejście klatka schodowa Dom Pracy Twórczej;
 6. Wejście do ogniska muzycznego;
 7. Wejście do Sali konferencyjnej z tarasu wschodniego;

 

 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych


Na terenie Centrum są miejsca parkingowe wewnętrzne dla zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz dla osób niepełnosprawnych obok budynku Pałacu ( brama nr 3) obiektu.

W Centrum możliwe jest wypożyczenie jednego wózka oraz chodzika dla osoby niepełnosprawnej do zwiedzania.

Toalety

Toalety dla gości umieszczone są na parterze, w holu budynku Pałacu po prawej stronie od wejścia głównego, w tym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce dla matki z dzieckiem, gdzie znajduje się przewijak.

W holu (wyjście obok Punktu Informacji Turystycznej jest oznaczone jako droga ewakuacyjna).

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo


Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała i czasowa zlokalizowana na parterze budynku oraz na I piętrze (wejście z holu). Na I piętro można się dostać przy użyciu windy zlokalizowanej przy wejściu do biura. (wejściem  brama nr 3).

Do windy można dostać się poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz pokonać 3 niskie schodki ( brama nr 3 ). Winda jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących


W siedzibie Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Można skorzystać z audio-przewodników służących dla gości zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

 

Udogodnienia dla osób starszych


Na holu znajdują się miejsca do siedzenia i odpoczynku.

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi


Na terenie parku znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Także w budynku Pałacu po prawej stronie w Punkcie Informacji Turystycznej znajduje się kącik dla dzieci, gdzie na stoliczku są przybory do malowania ( książeczki lub blok i kredki).

Na parterze w toalecie w wyznaczonym pomieszczeniu znajduje się przewijak dla małych dzieci.

 

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

 

Gastronomia


W Budynku Pałacu nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

W budynku Oranżerii mieszczącym się w budynku Pałacu znajduje się cukiernio-kawiarnia, w której serwowane są pyszne ciastka oraz kawa ( wejście brama nr 2 ) od ulicy Parkowej.

Istnieje możliwość zamówienia cateringu oraz śniadań i obiado-kolacji w chwili korzystania z Domu Pracy Twórczej z miejsc noclegowych oferowanych, po uprzednim uzgodnieniu pod nr telefonu 24-268-11-08.

 

Budynek Muszli Koncertowej

ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 24-268-11-08

 

Otoczenie i wejście do budynku


Wejście piesze do budynku Muszli Koncertowej znajduje się przy ul. Parkowej ( Brama nr 4 i Brama nr 5).

 

Ewakuacja

 

Ewakuacja z I piętra i parteru budynku odbywa się przez wejście główne do budynku  lub ze sceny za pośrednictwem dwóch zejść bo bokach budynku.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych


Około 50 m od budynku Muszli Koncertowej znajdują się miejsca parkingowe wewnętrzne dla gości oraz oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych: oznaczonym znakiem informacyjnym.

Na parkingu znajduje się również miejsce dla autokarów.

 

Toalety


Toaleta dla gości, dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Znajduje się na parterze budynku Muszli Koncertowej. Wejście do budynku poprzez pokonanie schodów 6 stopni, a  dla  osób z niepełnosprawnością ruchową za pomocą windy.

Na scenę budynku Muszli Koncertowej można się dostać poprzez pokonanie schodów 6 stopni lub windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

 

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo


Winda znajduje się na zewnątrz budynku tuż przy wejściu do budynku i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Radio kolor FM
 • Petronews.pl
 • Radio Płock FM
 • Tygodnik Płocki
 • Radio Q FM
 • TuSochaczew.pl
 • Gostynin 24
 • Radio KRDP FM
 • Wyborcza.pl
 • Radio Sochaczew
 • Radio Victoria FM
 • Nowy Łowiczanin