Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21, grudzień 2011

Opublikowano w Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: środa, 21, grudzień 2011 11:42 | Opublikowano | Drukuj

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana, oferta złożona przez wykonawcę:
 
"Winnicki"
Paweł Winnicki
ul. Chopina 117 A 
96-500 Sochaczew

Drukuj